Fira Barcelona I 10-13 May 2022

Geachte Exposanten,

Wij hebben het genoegen U onze gespecialiseerde diensten voor de verzending van uw producten en promotiemateriaal tot op uw stand  voor te stellen.

Ter uw beschikking voor verdere informaties: logistics@expoonthemove.be

Chers Exposants,

Nous avons le plaisir de vous proposer nos services spécialisés afin d’organiser pour votre compte l’expédition des produits et du matériel d’exposition.

A votre disposition pour tous renseignements complémentaires: logistics@expoonthemove.be