INFOCOMM 2014 – 18-20 June 2014 Las Vegas

Geachte Exposanten,

Als agenten voor België en Luxemburg van de officiële lokale expediteur van deze beurs, ROGERS WORLDWIDE,  hebben wij het genoegen U onze gespecialiseerde diensten voor de verzending van uw producten en promotiemateriaal tot op uw stand  voor te stellen.

Ter uw beschikking voor verdere informaties.

 

Chers Exposants,

Agents pour la Belgique et le Luxembourg du transitaire officiel de cette manifestation,  ROGERS WORLDWIDE,  nous avons le plaisir de vous proposer notre service spécialisé afin d’organiser pour votre compte l’expédition des produits et du matériel d’exposition.

A votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

INFOCOMM